Hoi uitdager, dwarsdenker en doorzetter, fijn dat je er bent!

Welkom op de website van de Challenge Nieuw Werk, een initiatief van Tilburg University, Start Foundation, Diamant-groep, Midpoint Brabant en gemeente Tilburg.

Wat is Challenge Nieuw Werk?

Met deze challenge willen we onze tanden zetten in een heel actueel en dringend vraagstuk. Een groep van bijna honderd ondernemers, organisaties en inwoners verrichtte op donderdag 7 november al een eerste aftrap. Hoe creëren we betaald en persoonlijk en maatschappelijk zinvol werk voor mensen die hun talenten nu niet kunnen inzetten op de arbeidsmarkt? Dit is geen gemakkelijk vraagstuk. De oplossingen die we met jou willen onderzoeken zullen een aantal aspecten moeten verenigen, namelijk:

 • We zoeken niet bestaande werkvormen, dus geen verdringing van bestaande activiteiten in de markt
 • Dit nieuwe werk heeft waarde voor de samenleving (komt tegemoet aan een maatschappelijke behoefte)
 • We willen mensen die momenteel geen kans krijgen op de reguliere arbeidsmarkt betaald werk bieden
 • De organisatie van het werk moet duurzaam en betaalbaar zijn. Een op termijn afnemende overheidsfinanciering in een sluitende business case is een voorwaarde.

We hopen dat het ons samen lukt om jouw idee daadwerkelijk om te zetten in echt, duurzaam en betaald werk voor mensen die dolgraag hun talenten aanspreken.

Wat dragen wij als Innovatiegroep Nieuw Werk bij aan het idee?

De Innovatiegroep Nieuw Werk werkt graag samen met jou het door de jury geselecteerde idee uit. Los van denkkracht, draagvlak, inzet van een uitgebreid netwerk en advies vanuit verschillende disciplines, kunnen we ook financiële middelen inzetten:

 • Eerste jaar zet de gemeente Tilburg maximaal bespaarde uitkeringsmiddelen in (inzet van uitkeringsgeld als investeringskapitaal). Jaren daarna is er sprake van een afnemende overheidsfinanciering. De verwachting is dat uiteindelijk wel een publieke bijdrage nodig zal zijn op langere termijn
 • Eventuele bijdrage Start Foundation

De precieze omvang van inzet van middelen is uiteindelijk afhankelijk van de uitgewerkte business case.

We willen de daadwerkelijk geïmplementeerde werkvarianten ook gebruiken voor een versterkte lobby naar het Rijk. Deze lobby zet zich in om het systeem van de Participatiewet grondig te herzien, zodat nog meer mensen kunnen meedoen aan betaald werk. Inzet is ook hier de kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.

Tot slot kun je de Innovatiegroep ook gebruiken om het gesprek aan te gaan met partners in de stad op bijvoorbeeld het vlak van ondernemen, onderwijs, wonen en/of zorg. We hopen deze partners te betrekken bij het leveren van een bijdrage aan de business case. Als er bijvoorbeeld op langere termijn mensen met plezier werken, kan het gevolg zijn dat zij minder een beroep doen op zorgkosten.

Voor wie is Challenge Nieuw Werk?

Iedereen die een idee heeft of een bijdrage kan leveren aan deze uitdaging is welkom om mee te denken en werken aan vernieuwende oplossingen.

We gaan de uitdaging aan om nieuw en betekenisvol werk te creëren. We doen dat voor en mét mensen die nu geen betaald werk kunnen verrichten omdat de eisen op de reguliere arbeidsmarkt nu niet helemaal passen bij hun vaardigheden en talenten.

Vragen?

Je kunt voor al jouw vragen terecht bij:

conferentie.bd@tilburg.nl en/of telefonisch via 013-5428189 of 013-5429020.

Meedoen?

Ideeën dienen voor 1 januari 2020 binnen te zijn op bovengenoemd e-mailadres. Vraag via bovenstaande contactgegevens het invulformat aan dat hiervoor nodig is.

Meld je aan en doe mee

Heb je een idee om nieuw, zinvol en betaald werk te organiseren dat waarde creëert voor de samenleving en geschikt is voor mensen die nu hun talenten nog niet kunnen inzetten? Stuur dan een e-mail naar conferentie.bd@tilburg.nl onder vermelding van ‘Challenge Nieuw Werk’ of bel ons op een van beide nummers: 013-5428189 of 013-5429020. Dat geldt uiteraard ook voor degenen die niet aanwezig kunnen/konden zijn op de aftrap-bijeenkomst op 7 november jongstleden in de LocHal in Tilburg.

Eenvoudig het idee in kaart brengen

Wij sturen je een eenvoudig format waarin je het idee kunt verwoorden. Het format mail je vervolgens uiterlijk voor 1 januari 2020 ingevuld terug. Een vakjury beoordeelt het idee. De meest geschikte ideeën probeert de Innovatiegroep Nieuw Werk samen met jou uit te werken tot nieuwe werkvormen in de praktijk. Een sluitende business case is hierin van belang. Het kan zijn dat de jury voordat de beoordeling plaatsvindt contact met je opneemt met enkele verhelderende vragen. Hoe dan ook, je krijgt altijd een reactie. En oh ja, ideeën die meer bij de reguliere arbeidsmarkt passen en niet het onderwerp zijn van de challenge, zijn ook waardevol en gaan niet verloren. Ook hier willen we met jou over doorpraten om te bezien hoe we de kansen samen kunnen verzilveren.

Leden van de Innovatiegroep Nieuw Werk

Esmah Lahlah, Gemeente Tilburg
Roy Willems, Gemeente Tilburg
Ton Wilthagen, Tilburg University
Marieke Schoots, Tilburg University
Peter van Ierland, Midpoint Brabant
Edith van Nispen, Midpoint Brabant
Marti de Brouwer, Sociaal Entrepeneur
Ellen van Wijk, Start Foundation
Willianne Verbakel, Diamant-groep
Reiny Demmink, Gemeente Tilburg

Leden van de jury

Esmah Lahlah
Esmah LahlahWethouder Tilburg
Ton Wilthagen
Ton WilthagenHoogleraar TiU
Anne Marie Akkermans
Anne Marie AkkermansErvaringsdeskundige
Jos Verhoeven
Jos VerhoevenDirecteur Start Foundation
Ronald Dekker
Ronald DekkerAdviseur ministerie van SZW

Startbijeenkomst challenge

Donderdagavond 7 november heeft de startbijeenkomst Challenge Nieuw Werk plaatsgevonden in de LocHal. Bijna 100 inwoners, studenten, werkzoekenden, ondernemers, kennisinstellingen en betrokken organisaties zetten gezamenlijk hun tanden in het vraagstuk. Na een voorzichtige en behoudende start zijn uiteindelijk 7 thematafels geformeerd:

 1. Duurzaamheid
 2. Persoonlijke dienstverlening
 3. Sociale dienstverlening
 4. Eigen werk creeren
 5. Bestaande initiatieven opnieuw belichten
 6. Verenigingen
 7. Wildcard

Op basis van de discussie aan de verschillende tafels zijn veel ideeën losgekomen en uiteindelijk gepitcht.

De innovatiegroep Nieuw Werk en de jury wil alle aanwezigen bedanken voor een geïnspireerde en succesvolle avond. Ze kijken uit naar de verdere uitwerking van de ideeën.

Kon je niet aanwezig zijn bij de startbijeenkomst en heb je een idee. Schroom niet en leg contact met ons!

Globaal proces challenge

We onderscheiden de volgende 4 fasen:

 1. Voor 1 januari 2020 indienen van ideeën
 2. Jury beslist voor 7 februari 2020 over de ingediende ideeën
 3. Uitwerken ideeën en business cases tot uiterlijk 1 mei 2020
 4. Uiterlijke start pilots 1 juni 2020

Ondersteuning nodig?

Heb je ondersteuning nodig bij het invullen van het format? Laat het ons eveneens weten via genoemde contactgegevens. Om bijvoorbeeld meer inzicht op de business case van jouw idee te krijgen staan een aantal HBO studenten paraat om je te helpen.